Zaloguj
się do profilu Zamknij

Nie masz jeszcze Profilu?

Przypomnij hasło
Sprawdź Saldo Karty Zamknij
karty

Gdzie znajdę numer Karty?

Numer Karty to 16 cyfr umieszczonych
na awersie Twojej Karty.

karty

Gdzie znajdę numer NIK?

Numer NIK to 6 cyfr umieszczone na liście
przewodnim dołą…czonym do Twojej Karty.

Nie zapamiętasz numeru NIK do karty? Masz kilka kart Sodexo? Utwółrz profil z łatwymi do zapamiętania danymi do logowania i za jednym razem sprawdź saldo, historię Twoich Kart Sodexo.

Załóż
profil Zamknij
* Pole obowiązkowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Kłobucka 25 ("Sodexo"). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: IOD.Polska@sodexo.com, tel.: 22 535 11 11. Twoje dane będą przetwarzane w celu umożliwienia Ci korzystania z serwisu www.DlaCiebie.Sodexo.pl (podstawa przetwarzania danych to realizacja zawartej z Sodexo umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) oraz w celach marketingowych Sodexo i partnerów biznesowych Sodexo (podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów Sodexo i partnerów biznesowych Sodexo w postaci marketingu własnych produktów i usług). Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi serwisowe z zakresu IT, przygotowujących i realizujących dla nas wysyłkę maili oraz realizujących zamówienia, dokonane w PromoSklepie. Dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas korzystania przez Ciebie z serwisu www.DlaCiebie.Sodexo.pl, a w przypadku przetwarzania danych na cele marketingowe do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym okresie będziemy przetwarzać Twoje dane wyłącznie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Masz prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych. Nie jesteś zobowiązany do podania danych osobowych, jednakże ich niepodanie uniemożliwi korzystania z serwisu www.DlaCiebie.Sodexo.pl oraz otrzymywanie informacji o oferowanych w serwisie produktach i usługach Sodexo oraz naszych partnerów biznesowych.

Wybierz dodatkowo swój produkt, a będziesz mógł korzystać z nieograniczonej liczby promocji!

Jeśli nie widzisz swojego produktu, wybierz “Inny produkt”

Aby korzystać z PromoSklepu wybierz z listy jeden z produktów Sodexo, jaki posiadasz. Tylko użytkownicy wymienionych produktów mogą korzystać z promocji w PromoSklepie.

Zapisz się do newslettera Zamknij

A my załatwimy resztę: wyjątkowe rabaty,
atrakcyjne promocje, niepowtarzalne oferty.

Karty Podarunkowe i Premiowe FAQ

wróć
 • Użytkownik Karty Podarunkowej Sodexo może sprawdzić stan Karty:
  • Logując się do Serwisu Użytkownika na www.DlaCiebie.sodexo.pl (aby zalogować się do serwisu trzeba podać numer Karty Podarunkowej oraz numer NIK - Numer Identyfikacyjny Klienta, znajdujący się na liście, do którego dołączana jest Karta).
  • Poprzez dedykowaną aplikację mobilną Sodexo Dla Ciebie dostępną w Apple Store i Google Play.
  • W bankomatach, w których jest dostępna usługa sprawdzania salda.
Jest to możliwe poprzez zalogowanie się na stronie www.DlaCiebie.sodexo.pl, poprzez aplikację mobilną Sodexo dla Ciebie i w bankomatach oferujących tego typu usługę.
Sprawdzanie salda na www.DlaCiebie.sodexo.pl oraz poprzez aplikację mobilną Sodexo Dla Ciebie jest bezpłatne. Za sprawdzanie salda w bankomatach oferujących tego typu usługę pobierana jest prowizja w wysokości 1 zł.
Historię transakcji można sprawdzić na www.DlaCiebie.sodexo.pl oraz poprzez aplikację mobilną Sodexo dla Ciebie.

Użytkownicy Kart Podarunkowych Sodexo mogą pobierać gotówkę z bankomatów, o ile zdecydował tak Pracodawca (Klient Sodexo).

Standardowo wypłata gotówki z bankomatu skutkuje pobraniem opłaty równej 3% wypłaconej kwoty (jednak nie mniej niż 6 zł). Możliwe jest jednak ustalenie innej opłaty, o ile zdecyduje tak Pracodawca (Klient Sodexo).
 • Dzienny limit transakcji Kartą Podarunkową wynosi 20 000 zł.
 • Dzienny limit wypłat gotówkowych dokonanych przy użyciu Karty Podarunkowej jest ustalany indywidualnie przez Pracodawcę (Klienta Sodexo) i zgłaszany Sodexo przed dokonaniem zakupu Kart Podarunkowych jednak nie może być on większy niż 6 000 zł/dzień. Na Pracodawcy (Kliencie Sodexo) spoczywa obowiązek poinformowania Użytkownika Karty Podarunkowej o dostępnym limicie wypłat gotówkowych obowiązującym na Karcie.
 • Nie ma limitu liczby transakcji.
Nie ma osobnych limitów dla transakcji dokonywanych za granicą. Obowiązują standardowe limity.
Wszystkie transakcje w walutach innych niż PLN będą przeliczane na PLN przez Visa, po kursie obowiązującym w dniu przetworzenia transakcji w Centrum Rozliczeniowym Visa. Sodexo ani Bank nie pobierają żadnej opłaty za przewalutowanie transakcji. Kursy walut Visa można sprawdzić na stronie: https://www.visaeurope.com/making-payments/exchange-rates
W Internecie należy podać typ Karty (zazwyczaj wystarcza podanie organizacji płatniczej), numer Karty Podarunkowej i datę jej ważności. Prawie zawsze pojawia się również konieczność podania trzycyfrowego kodu CVV2.

Bezpieczeństwo transakcji zapewnia platforma Visa Electron. Oczywiście warunkiem bezpieczeństwa jest nieudostępnianie przez Użytkownika osobom trzecim numeru Karty, jej daty ważności oraz kodu CVV2.

 • Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji Alior Bank (w celu zastrzeżenia Karty) – tel. +48 12 19 502.
 • Użytkownik powinien również zawiadomić o zaistniałej sytuacji Pracodawcę (Klienta Sodexo), od którego otrzymał Kartę Podarunkową; dopiero na wniosek Pracodawcy (Klienta Sodexo) Sodexo wyda kolejną Kartę Podarunkową i przeksięguje środki pozostałe na skradzionej/zagubionej Karcie.
Nie, nie ma takiej możliwości. W razie konieczności wydawana jest nowa Karta Podarunkowa.
Procedura w przypadku zapomnienia/zagubienia kodu PIN Karty Podarunkowej jest analogiczna do tej realizowanej w przypadku zagubienia lub kradzieży Karty Podarunkowej.
Tak, będzie miał taką możliwość. Będzie to możliwe w bankomatach oferujących tego typu usługę (w szczególności w ramach sieci Euronet). W przypadku zmiany PIN pobierana jest prowizja w wysokości 4 zł.
W takim przypadku cała kwota transakcji jest zwracana na rachunek Karty (oznacza to, że zwrócona kwota jest znów dostępna dla Użytkownika).

Zależy to od indywidualnego regulaminu punktu handlowego/usługowego, w którym są dokonywane zakupy. Z reguły jest to możliwe – jednak trzeba uprzedzić o tym osobę przyjmującą płatność (w tej sytuacji Użytkownik powinien podać kwotę jaka powinna być uregulowana Kartą Podarunkową – dopiero na tej podstawie określona zostanie kwota, którą należy uregulować gotówką lub inną kartą płatniczą/kredytową).

Tak, ale tylko dla tych Kart dla których udostępniony jest numer rachunku. Aby to sprawdzić należy zalogować się na stronie www.DlaCiebie.sodexo.pl. Następnie powinien postępować zgodnie z instrukcją. Kartę można samodzielnie zasilić bez dodatkowych opłat, aby korzystać z atrakcyjnych promocji i rabatów jeszcze dłużej.
>