Zaloguj
się do profilu Zamknij

Nie masz jeszcze Profilu?

Przypomnij hasło
Sprawdź Saldo Karty Zamknij
default

Gdzie znajdę numer Karty?

Numer Karty to 16 cyfr umieszczonych
na awersie Twojej Karty.

default

Gdzie znajdę numer NIK?

Numer NIK to 6 cyfr umieszczone na liście
przewodnim dołą…czonym do Twojej Karty.

Nie zapamiętasz numeru NIK do karty? Masz kilka kart Sodexo? Utwółrz profil z łatwymi do zapamiętania danymi do logowania i za jednym razem sprawdź saldo, historię Twoich Kart Sodexo.

Załóż
profil Zamknij
* Pole obowiązkowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Kłobucka 25 ("Sodexo"). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: IOD.Polska@sodexo.com, tel.: 22 535 11 11. Twoje dane będą przetwarzane w celu umożliwienia Ci korzystania z serwisu www.DlaCiebie.Sodexo.pl (podstawa przetwarzania danych to realizacja zawartej z Sodexo umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) oraz w celach marketingowych Sodexo i partnerów biznesowych Sodexo (podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów Sodexo i partnerów biznesowych Sodexo w postaci marketingu własnych produktów i usług). Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi serwisowe z zakresu IT, przygotowujących i realizujących dla nas wysyłkę maili oraz realizujących zamówienia, dokonane w PromoSklepie. Dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas korzystania przez Ciebie z serwisu www.DlaCiebie.Sodexo.pl, a w przypadku przetwarzania danych na cele marketingowe do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym okresie będziemy przetwarzać Twoje dane wyłącznie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Masz prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych. Nie jesteś zobowiązany do podania danych osobowych, jednakże ich niepodanie uniemożliwi korzystania z serwisu www.DlaCiebie.Sodexo.pl oraz otrzymywanie informacji o oferowanych w serwisie produktach i usługach Sodexo oraz naszych partnerów biznesowych.

Wybierz dodatkowo swój produkt, a będziesz mógł korzystać z nieograniczonej liczby promocji!

Jeśli nie widzisz swojego produktu, wybierz “Inny produkt”

Aby korzystać z PromoSklepu wybierz z listy jeden z produktów Sodexo, jaki posiadasz. Tylko użytkownicy wymienionych produktów mogą korzystać z promocji w PromoSklepie.

Zapisz się do newslettera Zamknij

A my załatwimy resztę: wyjątkowe rabaty,
atrakcyjne promocje, niepowtarzalne oferty.

Polityka prywatności

wróć

Pragniemy poinformować, że z całą mocą dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych wszystkich użytkowników naszej strony. Poniższy dokument został opracowany w celu wyjaśnienia zasad oraz sposobów i celu gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o Użytkownikach strony www.sodexobenefits.pl.

Jednocześnie przypominamy, że przysługuje Państwu pełne prawo do informacji o sposobach przechowywania wszelkich danych związanych z Państwa osobą, a także o podmiotach odpowiedzialnych na przechowywanie ww.danych.

Ogólne założenia

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) podajemy, że właścicielem witryny www.sodexobenefits.pl jest niniejsze podmioty:

Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłobuckiej 25 w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał Zakładowy 3 000 000 PLN, KRS: 0000033826, NIP: 522-23-57-343.

Z chwilą rozpoczęcia korzystania z naszej strony www.sodexobenefits.pl , akceptują Państwo zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w tym dokumencie. Każdą osobę, korzystającą w jakikolwiek sposób z ze strony www.sodexobenefits.pl , obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają jednak na podstawową zasadę, informującą, iż firma firmy nigdy nie sprzedają i nie udostępniają osobom nieupoważnionym danych personalnych czy adresowych Użytkowników strony www.sodexobenefits.pl .

Jeśli nie zgadzają się Państwo z obowiązującą Polityką Prywatności, prosimy o zaprzestanie korzystania ze strony, co będzie wiązało się z jednoczesnym nieudostępnianiem nam jakichkolwiek danych dotyczących Państwa osoby.

Polityka plików cookies

Podczas korzystania ze strony internetowej www.sodexobenefits.pl  część informacji może zostać zebrana bez czynności aktywnego przekazania przez Użytkownika. W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne, zostały wprowadzone nowe zasady dotyczące informowania Użytkowników, w jaki sposób na stronach internetowych stosowane są pliki cookie. W ramach tej strony internetowej stosowane są następujące typy plików cookies:

  1. „bezwzględne” pliki cookies, które pozwalają na korzystanie z podstawowych usług dostępnych w ramach strony internetowej,
  2. „wydajnościowe” pliki cookies, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z podstron wchodzących w skład witryny www.sodexobenefits.pl,
  3. „funkcjonalne” pliki cookies, które pozwalają na zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień strony i personalizację interfejsu,
  4. „reklamowe” pliki cookies, które umożliwiają dostarczanie Użytkownikom strony internetowej treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań
  5. pliki cookies, które służą do zapewnienia bezpieczeństwa korzystania ze strony.

Firmy wykorzystują pliki cookies wyłącznie w celu dostosowania serwisu do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności podstron strony, opracowywania danych statystycznych, danych z pomiarów oraz danych na temat ogólnych trendów w celu wzmocnienia i optymalizacji działań marketingowych, promocyjnych i analitycznych.

Podkreślamy, że każdy Użytkownik strony może poprzez zmianę ustawień przeglądarki wyłączyć obsługę plików cookies. W razie problemów ze zmianą ustawień plików cookies, rekomendujemy skorzystanie z informacji znajdujących się na stronie internetowej producenta danej przeglądarki internetowej.

Wszelkie zdarzenia mające Państwa zdaniem wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, prosimy zgłaszać pisemnie na adres:

Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o.
ul. Kłobucka 25
02-699 Warszawa
Prawo autorskie

Cała treść oraz grafiki witryny znajdującej się pod adresem www.sodexobenefits.pl , a także materiały komercyjne nie mogą być wykorzystywane na innych stronach internetowych oraz w jakichkolwiek innej formie bez pisemnej zgody Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. Stanowią one materiały stworzone przez obie firmy bądź inne podmioty współpracujące z firmami, w związku z czym są objęte ochroną prawa autorskiego, a ich wykorzystywanie bez wiedzy i zgody spółek stanowi łamanie prawa polskiego (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).